1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Harndrup Skov 21
Harndrupskov
5463 Harndrup
 

Næstformand, Sekretær
Fjellerupvej 28
Fjellerup
5463 Harndrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Fjellerupvej 35
Fjellerup
5463 Harndrup
 

Kirkeværge
Rydskovvej 53
Rydskov
5560 Aarup
 

Kasserer
Lundsgårdsvej 27
Lundsgårde
5463 Harndrup
 

Kontaktperson
Hjortebjergvej 10
Harndrup
5463 Harndrup
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Knabosholmvej 16
Sletterød
5463 Harndrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hjortebjergvej 22
Harndrup
5463 Harndrup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10106516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk