1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hareskov Sogns Menighedsråd

Formand
Skov Alle 6B
Hareskov
3500 Værløse
 

Næstformand
Skandrups Alle 37
Hareskov
3500 Værløse
 

Kirkeværge
Skandrups Alle 70
Hareskov
3500 Værløse
 

Kasserer
 

Menigt medlem
Priors Alle 4
Hareskov
3500 Værløse
 

Menigt medlem
Skovbovænget 60
Hareskov
3500 Værløse
 

Menigt medlem
Tibberup Alle 9
Hareskov
3500 Værløse
 

Provst
Skandrups Alle 36
Hareskov
3500 Værløse
 
 26240827
Træffes efter aftale Fridag fredag

Sognepræst (kirkebogsfører)
Højeloft Vænge 52
3500 Værløse
 
 23304696
Træffes efter aftale Fridag mandag

Sognepræst
 

Sognepræst
Ewaldsensvej 4 st tv
2000 Frederiksberg

Sognepræst
Langkær Vænge 22
3500 Værløse
 
 30707626

Sognepræst
 
 21941021
Træffes i Værløse Kirke efter aftale Fridag fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hareskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19554910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk