1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haralds Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem
Skolesvinget 5
2860 Søborg
 
Fastnet 3969 3969 Træffes i kirken om formiddagen (onsdag fri)
Morten Miland Samuelsen

Næstformand
Søborghus Park 10 1 th
2860 Søborg
 

Kirkeværge
Høje Gladsaxe 18 st tv
2860 Søborg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tinghøjvej 47B 4 th
2860 Søborg
 

Kontaktperson
Høje Gladsaxe 45 4 tv
2860 Søborg
 

Menigt medlem
Høje Gladsaxe 19 7 tv
2860 Søborg
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haralds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14484515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk