1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vordingborg Landevej 4
V Egesborg
4700 Næstved

Næstformand, Kontaktperson
Skovmølle Vænge 1
Skovmølle
4700 Næstved

Medlem af valgbestyrelsen
Strandgårdsvej 1
V Egesborg
4700 Næstved

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Brinken 15
Mogenstrup
4700 Næstved

Kirkeværge
Vestre Kærvej 9
Lov
4700 Næstved

Menigt medlem
Nyskovvej 28
Torup
4750 Lundby

Kasserer
Lov Enghavevej 5
Lov
4700 Næstved
 

Sognepræst, Født medlem
Byvej 17
Hammer
4700 Næstved
 
 55761336
Træffes bedst om formiddagen samt efter aftale. Mandag er fridag.

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 6 A
Næstelsø
4700 Næstved
 
 50456028
Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40304312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk