1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hammel Sogns Menighedsråd

Formand
Malerkrogen 1
8450 Hammel
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Minervavej 24
8450 Hammel
 

Kirkeværge
Vestervangsvej 88
8450 Hammel
 

Kasserer
Vadstedvej 26
8450 Hammel
 

Menigt medlem
Kappelsdal 130B
8450 Hammel
 

Formand for valgbestyrelsen
Sallvej 17
8450 Hammel
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sallvej 18C
8450 Hammel
 

Menigt medlem
Gl Frijsenborgvej 38
8450 Hammel
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lindevej 17
8450 Hammel
 

Menigt medlem
Rådyrvej 10
8450 Hammel
 

Menigt medlem
Præstemarksvej 13
8450 Hammel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Anbækvej 5
8450 Hammel
 
 23231876
Mandag er fridag.

Sognepræst
Sydmarken 36
Lading
8471 Sabro
 
 21203730

Overenskomstansat sognepræst
Vestergade 5
8450 Hammel
 
 29430331
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hammel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52937515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk