1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hallund Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Hebbelstrupvej 11
9700 Brønderslev
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kjølskevej 11
9700 Brønderslev
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Lundensvej 9
Hollensted
9700 Brønderslev
 

Kirkeværge
Sølvgade 26
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Røverstuen 40
9700 Brønderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Elmevej 85
9700 Brønderslev
 
 98811025
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hallund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17792113
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk