1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd

Formand
Bødkervænget 30
Sæby
4270 Høng
Jeanette Hauskjold Willers

Næstformand
Bødkervænget 7
Sæby
4270 Høng
Lissen Ekkelund Holm

Kirkeværge - ikke medlem(Hallenslev Kirke)
Birkelunden 12
4270 Høng
Inger-Johanne Rasmussen

Kirkeværge, Kasserer
Bødkervænget 24
Sæby
4270 Høng
Anna Kruse

Menigt medlem
Sæbyvej 37
Sæby
4270 Høng
 
 2960 7756
Inge Berger Frederiksen

Formand for valgbestyrelsen
Bødkervænget 10
Sæby
4270 Høng
Susanne Nielsen

Menigt medlem
Mosegårdsvej 1
Hallenslev
4281 Gørlev Sj.
Freddy Henning Plambæk

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Sorøvej 2
Sæby
4270 Høng
 
Mogens Bennedsgaard Hagen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sæby-Hallenslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38327836
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk