1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Hæstrupvej 101
Hæstrup
9800 Hjørring

Næstformand, Kontaktperson
Vestermarksvej 77
Lund
9760 Vrå

Kasserer
Vrejlev Møllevej 87
9760 Vrå

Menigt medlem
Ny Rønnebjergvej 114
Rønnebjerg
9760 Vrå

Kirkeværge(Vrejlev Kirke), Kirkeværge(Hæstrup Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Møgelhøjvej 105
Guldager
9760 Vrå

Menigt medlem
Hæstrupvej 109
Hæstrup
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Gammel Rønnebjergvej 155
Pleth
9760 Vrå
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vrejlev Kirkevej 28
9760 Vrå
 
 98986043

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vrejlev-Hæstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22644718
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk