1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haarby Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Mosegyden 1
Strandby Sk
5683 Haarby

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Nabben 18
5683 Haarby
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Landø 40
5683 Haarby
 

Sekretær
Kærvangen 12
5683 Haarby
 

Menigt medlem
Trunderupvej 20
5683 Haarby
 

Menigt medlem
Algade 63 1
5683 Haarby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Møllevej 17
5683 Haarby
 
 64731016
Træffes alle ugens dage, dog mandag fri.
Adam Sundby Boas

Sognepræst
Nørrelundsvej 4
Dreslette
5683 Haarby
 
 64771083

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haarby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54817517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk