1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haarby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Holmevej 1
5683 Haarby

Næstformand, Kasserer
Landø 40
5683 Haarby
 

Menigt medlem
Mosegyden 1
Strandby Sk
5683 Haarby

Kontaktperson
Assensvej 11
5683 Haarby
 

Menigt medlem
Ingrid Marie Vej 6
5683 Haarby
 

Menigt medlem
Blommehaven 23
5683 Haarby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Møllevej 17
5683 Haarby
 
 64731016
Træffes alle ugens dage, dog mandag fri.
Adam Sundby Boas

Sognepræst
Nørrelundsvej 4
Dreslette
5683 Haarby
 
 64771083

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haarby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54817517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk