Menighedsråd

Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8273@SOGN.DK
CVR-nummer: 34680299

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 7
Hornum
9600 Aars
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Brusåvej 8
Gundersted
9240 Nibe
Overenskomstansat sognepræst, Sekretær, Født medlem
Vejgrenen 2
Vesterbølle
9631 Gedsted
Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 34
Hornum
9600 Aars
Kirkeværge
Hvalpsundvej 21
Ulstrup
9600 Aars
Kasserer
Bandsholmvej 54
Hvorvarp
9600 Aars
Kontaktperson
Gunderstedvej 29
Gundersted
9240 Nibe
Provst (kirkebogsfører)
Hvalpsundvej 2
Hornum
9600 Aars
Tlf: 20579909

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.