1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gullestrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Revlingens Kvarter 84
Hedebyen
7400 Herning

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Violens Kvarter 19
Engbyen
7400 Herning
 

Kirkeværge
Kornblomstens Kvart 89
Engbyen
7400 Herning
 

Kasserer
Lupinens Kvarter 6
Engbyen
7400 Herning

Sekretær
Bøgens Kvarter 29
Skovbyen
7400 Herning
 
 97452347/51536358

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Snerlens Kvarter 6
Engbyen
7400 Herning

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gammel Løvbakkevej 7
Gullestrup
7400 Herning
 
 97213422
Julius Sommer

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gullestrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 76656215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk