Menighedsråd

Guldager Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Guldager Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8922@SOGN.DK
CVR-nummer: 22176218

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skoletoften 84
Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf: 75116342
Næstformand
Løvens Kvarter 63
6710 Esbjerg V
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Præstevænget 10
Guldager
6710 Esbjerg V
Sekretær
Jupitervænget 49
6710 Esbjerg V
Kirkeværge
Skyttens Kvarter 129
6710 Esbjerg V
Medlem af valgbestyrelsen
Jacob Sørensens Vej 73
Guldager
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Ravnsbjergparken 19
Guldager
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Skoletoften 64
Guldager
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Nørlundvej 12
Guldager
6710 Esbjerg V
Sognepræst
Kastanielunden 67
6705 Esbjerg Ø
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
kirkevænget 9
Guldager
6710 Esbjerg V
Tlf: 75116030
Fridag fredag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.