1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd

Formand
Aagade 6
Gudumholm
9280 Storvorde

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lillevorde Kær 11
Gudumholm
9280 Storvorde

Kirkeværge(Lillevorde Kirke)
Køltoften 6
Lillevorde
9280 Storvorde

Menigt medlem
Postvej 3
Gudumholm
9280 Storvorde

Menigt medlem
Køltoften 11
Lillevorde
9280 Storvorde

Kirkeværge(Gudumholm Kirke), Kirkeværge(Gudum Kirke)
Gudumholmvej 14
Kærsholm
9280 Storvorde

Kasserer, Menigt medlem
Huset Venture Nordjylland
Bouet Møllevej 16
9400 Nørresundby
Mogens Jacob Kaiser

Menigt medlem
Aagade 37
Gudumholm
9280 Storvorde
Lise Berthelsen

Kasserer, Menigt medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fælledparken 21
Gudumholm
9280 Storvorde
 
 98333157
Mandag - torsdag: 11-12 Fredag er fridag Lørdag efter aftale
Jan Brogaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudumholm-Lillevorde Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19538915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk