1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudum Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Krogsgårdvej 16
Gudum
7620 Lemvig

Næstformand, Bygningssagkyndig
Krogsgårdvej 32
Gudum
7620 Lemvig

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Fabjergvej 199
Gudum
7620 Lemvig

Kasserer
Broholmvej 11
Resen
7600 Struer
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen, Sekretær - ikke medlem
Gudumvej 73
Gudum
7620 Lemvig
 

Sekretær, Født medlem
Præstegårdsvej 12
Gudum
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Syrenvej 101
Tørring
7620 Lemvig
 
 98188088

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68831458
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk