1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudme-Brudager Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Husmandsalleen 3
5884 Gudme
 

Næstformand, Kontaktperson
Galdbjergvej 5
5884 Gudme
 

Kirkeværge
Skelmosevej 16
5884 Gudme
 

Kasserer
Landmålervej 28
Brudager
5882 Vejstrup
 

Menigt medlem
Humlebjergvej 25
5884 Gudme
 

Formand for valgbestyrelsen
Strandstien 8
Lundeborg
5874 Hesselager
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderballevej 10
5892 Gudbjerg Sydfyn
 
 23399962

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudme-Brudager Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58411728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk