1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gudhjem Sogns Menighedsråd

Formand
Kastanievej 12
Gudhjem
3760 Gudhjem
Jakob van Oord Post

Næstformand, Kontaktperson
Peter Kochsvej 6
Gudhjem
3760 Gudhjem
 

Kirkeværge
I.H.Mundts Vej 15 2 D
2830 Virum
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ejnar Mikkelsensvej 10
Gudhjem
3760 Gudhjem
 
 50946302
formiddage på hverdage
Mikael Juul Hammarlund

Menigt medlem
Kirkestien 2
Gudhjem
3760 Gudhjem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gudhjemvej 28
Østerlars
3760 Gudhjem
 
 5649 8092

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gudhjem Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10038316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk