Menighedsråd

Grundtvigs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Grundtvigs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9073@SOGN.DK
CVR-nummer: 23856816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Chr Winthers Vej 13
6700 Esbjerg
Tlf: 40980597
Næstformand, Kasserer
Grundtvigs Alle 109
6700 Esbjerg
Tlf: 22938513
Menigt medlem
Sønderbakken 10
6700 Esbjerg
Tlf: 30 46 23 88
Menigt medlem
Ringen 53
6700 Esbjerg
Tlf: 23 98 36 23
Menigt medlem
Grønvangsvej 26B
6700 Esbjerg
Tlf: 20 62 43 20
Menigt medlem
Darumvej 22 1 mf
6700 Esbjerg
Tlf: 40459516
Kirkeværge
Chr Winthers Vej 13
6700 Esbjerg
Tlf: 22847301
Formand for valgbestyrelsen
Baggesens Alle 67
6700 Esbjerg
Tlf: 51543312
Kontaktperson
Ewaldsbakken 14
6700 Esbjerg
Tlf: 28291078
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Grundtvigs Alle 18
6700 Esbjerg
Tlf: 40683863
Sognepræst, Født medlem
Baggesens Alle 87
6700 Esbjerg
Tlf: 40118080

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.