1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grundtvigs Sogns Menighedsråd

Formand
Chr Winthers Vej 13
6700 Esbjerg
 
 40980597

Næstformand
Grundtvigs Alle 109
6700 Esbjerg

Kirkeværge
Chr Winthers Vej 13
6700 Esbjerg

Kasserer
Gasværksgade 30 4 19
6700 Esbjerg

Kontaktperson
Ewaldsbakken 14
6700 Esbjerg

Formand for valgbestyrelsen
Baggesens Alle 67
6700 Esbjerg

Menigt medlem
Sønderbakken 10
6700 Esbjerg

Menigt medlem
Ringen 53
6700 Esbjerg

Menigt medlem
Grønvangsvej 26B
6700 Esbjerg
 
 20 62 43 20

Menigt medlem
Darumvej 22 1 mf
6700 Esbjerg

Kirkeværge - ikke medlem(Grundtvigskirken)
Darumvej 82
6700 Esbjerg

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Grundtvigs Alle 18
6700 Esbjerg
 
 40683863

Sognepræst, Født medlem
Baggesens Alle 87
6700 Esbjerg
 
 40118080

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grundtvigs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23856816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk