1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grønning Sogns Menighedsråd

Menigt medlem
Ø. Grønningvej 28
Ø. Grønning
7870 Roslev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aakjærsvej 2
Breum
7870 Roslev
 
 97576060

Sognepræst
Kirkegade 2
Jebjerg
7870 Roslev
 
 97574050

Først valgte, Menigt medlem
Slugten 10
V. Grønning
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Bagvejen 20
Lyby Strand
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Slugten 5
V. Grønning
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Astrup Vig 66
Astrup Vig
7870 Roslev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grønning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43694510
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk