1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grinderslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Iver Krabbes Vej 12
Breum
7870 Roslev
 

Næstformand, Kontaktperson
Nørgårds Allé 1
Nørgård
7870 Roslev
 

Kirkeværge
Aakjærsvej 17
Breum
7870 Roslev
 

Kasserer
Kildevej 2
Breum
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Syrenvej 33
Breum
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Mogenstrupvej 6
Mogenstrup
7870 Roslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aakjærsvej 2
Breum
7870 Roslev
 
 97576060
Træffes ikke mandag.
Mette Christoffersen Gautier

Sognepræst
Kirkegade 2
Jebjerg
7870 Roslev
 
 97574050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grinderslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68241014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk