1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Greve Sogns Menighedsråd

Formand
Ved Rævebakken 46
2670 Greve
 

Næstformand
Lærkehegnet 34
2670 Greve
 

Menigt medlem(Greve Kirke)
 

Kasserer
Bredager 28
2670 Greve
 

Menigt medlem
Østermarksvej 12
2670 Greve
 
 43903128
Formand for kirke-og kirkegårdsudvalget Medlem af forretningsudvalget
Tom Ferslev Jakobsen

Kirkeværge(Greve Kirke)
Lillegade 2B
2670 Greve
 
stoppet som kirkeværge og udtrådt af menighedsrådet

Kontaktperson
Bastebjerg 41
2690 Karlslunde
 

Menigt medlem
Vesterbjerg 27
2670 Greve
 

Kirkeværge(Johanneskirken), Kirkeværge(Greve Kirke)
Søagerparken 44
2670 Greve
 

Menigt medlem
Hedestien 13
2670 Greve
 

Menigt medlem
Birkehegnet 17
2670 Greve
 

Menigt medlem
Kornager 5
2670 Greve
 

Formand for valgbestyrelsen
Byagerlunden 14
4030 Tune
 

Formand for valgbestyrelsen(Greve Kirke)
Bøgehegnet 23 st tv
2670 Greve
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søagervej 15
2670 Greve
 
 43902386

Sognepræst
Parkås 1B
2670 Greve
 
 43699313

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Greve Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69223028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk