1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

Formand
Bymarksvej 4
Stevnstrup
8870 Langå
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Helstrupvej 44
Helstrup
8920 Randers NV
 

Kasserer
Liljevej 6
Stevnstrup
8870 Langå
 

Sekretær
Præstegårdsvej 6
Ø Velling
8920 Randers NV
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Løvetandsvej 35
Stevnstrup
8870 Langå
 

Menigt medlem
Lundagervej 21
Stevnstrup
8870 Langå
 

Menigt medlem
Violvej 10
Stevnstrup
8870 Langå
 

Menigt medlem
Kirkebakken 14
Helstrup
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Helstrupvej 11
Helstrup
8920 Randers NV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnkærvej 21
Ø Velling
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Bjørnkærvej 21
Ø Velling
8920 Randers NV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1A
Ø Velling
8920 Randers NV
 
 86467008

Overenskomstansat sognepræst
Elektravej 21
8960 Randers SØ
 
 26947660

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12020112
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk