1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Grenaa Sogns Menighedsråd

Formand
Sommerlyst 91
8500 Grenaa
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkehegnet 23
8500 Grenaa
 

Kirkeværge
August Kroghs Vej 93
8500 Grenaa
 

Kasserer
Krokusvej 13
8500 Grenaa
 

Kontaktperson
Århusvej 37B
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
H P Rosenvinges Pl 3
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Mogensgade 5E
8500 Grenaa
 

Formand for valgbestyrelsen
Hasselbakken 63
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Kløverbakken 11
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Bredgade 15
8500 Grenaa
 

Sognepræst
Hjortebakken 16
8500 Grenaa
 
 21761169

Sognepræst (kirkebogsfører)
Myntevej 32
8500 Grenaa
 
 86321393
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Hammelev 62
Hammelev
8500 Grenaa
 
Træffes ikke mandag 86320921

Sognepræst
Krogen 1
Gjerrild
8500 Grenaa
 
 86321296
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Toresvej 2
Rimsø
8500 Grenaa
 
 86332222
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Gildespollen 10
Agri
8420 Knebel
 
 24901720
Træffes ikke mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Grenaa Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24408728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk