1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Græsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Græsted Vænge 61
3230 Græsted
 

Næstformand
Engsvinget 15
3250 Gilleleje
 

Kasserer
Breddam 9
3230 Græsted
 

Kontaktperson
Bakkevej 6
3230 Græsted
 

Menigt medlem
Frederiksværksgade 11A 3 15
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Skovhøjen 66
3230 Græsted
 

Menigt medlem
Enghavevej 1
3230 Græsted
 

Menigt medlem
Græsted Stationsvej 37
3230 Græsted
 

Kirkeværge - ikke medlem
Bjørstrupvej 37B
3230 Græsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Græsted Hovedgade 6B
3230 Græsted
 
 48391057
Tirsdag - fredag kl. 10-11 eller efter aftale

Overenskomstansat sognepræst
 
 42402489

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Græsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59349511

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk