1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Gosmer-Halling Sognes Menighedsråd

Formand
Nørreled 16D
Hou
8300 Odder
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Hallingvej 4
Halling
8300 Odder
 

Menigt medlem
Villavej 9
Hou
8300 Odder
 
olin@turbopost.dk 86277374  

Kasserer
Villavej 2
Hou
8300 Odder
 

Kontaktperson
Fyrrevænget 29B
Hou
8300 Odder
 

Menigt medlem
Skolegade 58
Hou
8300 Odder
 

Kirkeværge - ikke medlem
Fyrrevænget 4
Hou
8300 Odder
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 52
Over Randlev
8300 Odder
 
 86556190

Sognepræst
Sletterhagevej 61
Ørby
8420 Knebel
 
 86558124

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gosmer-Halling Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26128315

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk