1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd

Formand
Kragholmvej 13
Kettrup
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge(Gøttrup Kirke)
Gøttrupholmevej 7
Gøttrupholme
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge(Kettrup Kirke)
Kettrupvej 86
Kettrup
9690 Fjerritslev
 

Kasserer
Gøttrupvej 293
Gøttrup
9690 Fjerritslev
 

Kontaktperson
Kettrupvej 144
Kettrup
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Gøttruprimmevej 34
Gøttruprimme
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Nørmarken 16
Gøttrup Mark
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Dronningholmsvej 4
Kettrup
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Ørebrovej 129
Ørebro
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Husbymøllevej 30
Husby
9690 Fjerritslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kettrupvej 83
9690 Fjerritslev
 
 98211709
Henning Elmholdt Smidt

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34685592
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk