1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gødvad Sogns Menighedsråd

Formand
Trondheimsvej 50
8600 Silkeborg
 

Næstformand
Lillehammervej 14
8600 Silkeborg
 

Kirkeværge(Dybkær Kirke), Kirkeværge(Gødvad Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Ystadvej 23
8600 Silkeborg

Menigt medlem
Raumavej 7
8600 Silkeborg

Kasserer
Ferskenvej 3
8600 Silkeborg
 

Kontaktperson
Rosmarinvej 23
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Kongsbergvej 28
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Nørreskov Bakke 48C
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Kalmarvej 30
8600 Silkeborg
 

Menigt medlem
Lillehammervej 17
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
A. Andersens Vej 57
8600 Silkeborg
 
Tlf. 87 22 31 01

Sognepræst
Kongsbergvej 16
8600 Silkeborg
 
 87223102

Sognepræst
Peter Sabroes Gade 16B, 2. 4.
8000 Aarhus C
 
Fri mandag og fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gødvad Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 93971051
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk