1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Godthåb Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Pumpestræde 10
9230 Svenstrup J
 

Næstformand, Kasserer
Snebærvej 23
9230 Svenstrup J
 
 98383375
   mandag
Henrik Lundgaard Nielsen

Kirkeværge
Ridemandsmøllevej 17
9230 Svenstrup J
 

Sekretær
Troldhasselvej 16
9230 Svenstrup J
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hammerværket 4 1 th
9230 Svenstrup J
 

Menigt medlem
Ærenprisvej 12
9230 Svenstrup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Sportsvænget 7
Godthåb
9230 Svenstrup J
 
 98389092
Mandag er fridag! SMS 22 39 35 48
Susanne Rytter Karamperis

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Godthåb Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 29518513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk