1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Godthåb Sogns Menighedsråd

Formand
Snebærvej 23
9230 Svenstrup J
 
 98383375
   mandag
Henrik Lundgaard Nielsen

Menigt medlem
Lille Volstrupvej 16
9230 Svenstrup J
 

Kasserer
Snebærvej 3
9230 Svenstrup J
 
 40 17 83 08

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Pumpestræde 10
9230 Svenstrup J
 

Kontaktperson
Hammerværket 4 1 th
9230 Svenstrup J
 

Menigt medlem
Ridemandsmøllevej 28
9230 Svenstrup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sportsvænget 7
Godthåb
9230 Svenstrup J
 
 98389092
Træffes bedst ml. 9.30 og 14.30 Mandag er fridag!
Susanne Rytter Karamperis

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Godthåb Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 29518513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk