Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg 2024

Orienteringsmøde afholdes 14. maj 2024 kl. 19. i Glyngøre Præstegård, Bredgade 62, konfirmandstuen