1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

Formand
Følvigvej 7
Vile
7870 Roslev
 

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Lyngvænget 47B
Glyngøre
7870 Roslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Durupvej 17
Glyngøre
7870 Roslev
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kongehøjvej 5
Vile
7870 Roslev
 

Sekretær
Havnen 3
Glyngøre
7870 Roslev
 

Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Grynderupvej 45
Grynderup
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Strømhuse 2
Glyngøre
7870 Roslev
 

Menigt medlem
Grynderupvej 27
Sæby
7870 Roslev
 

Sognepræst
Violvej 309
7800 Skive

Sognepræst
Fur Kirkevej 6
Præstegårde
7884 Fur
 
 97593063

Provst (kirkebogsfører)
Bredgade 62
Glyngøre
7870 Roslev
 
 29125440

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57772816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk