1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gjøl Sogns Menighedsråd

Formand
Grebjerg 25
Gjøl
9440 Aabybro
 

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Marken 10
Gjøl
9440 Aabybro

Kirkeværge
Limfjordsgade 82B
Gjøl
9440 Aabybro
 

Kasserer
Langesbjergvej 68
Gjøl
9440 Aabybro
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Limfjordsgade 157
Gjøl
9440 Aabybro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebakken 7
Gjøl
9440 Aabybro
 
 98277050

Sognepræst
Præstegårdsvej 63
Biersted
9440 Aabybro
 
 98268038/21485516

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16956813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk