1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gjøl Sogns Menighedsråd

Formand
Bygstubben 5
Gjøl
9440 Aabybro
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Taffelanden 7
Gjøl
9440 Aabybro
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Nørredigevej 71
Gjøl
9440 Aabybro
 

Kasserer, Kontaktperson
Grebjerg 25
Gjøl
9440 Aabybro
 

Sekretær
Vejlen 82
9430 Vadum
 

Medlem af valgbestyrelsen
Limfjordsgade 82B
Gjøl
9440 Aabybro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkebakken 7
Gjøl
9440 Aabybro
 
 98277050

Sognepræst, Født medlem
Præstegårdsvej 63
Biersted
9440 Aabybro
 
 98268038 / 44129063

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16956813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk