Menighedsråd

Gjesing Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Gjesing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9121@SOGN.DK
CVR-nummer: 82827218

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Krebsehusene 6 1 11
6715 Esbjerg N
Tlf: 24678093
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Grønlandsparken 40B
6715 Esbjerg N
Kasserer
Nøddevangen 5
6715 Esbjerg N
Kontaktperson
Grønlandsparken 86K
6715 Esbjerg N
Menigt medlem
Nøddevangen 5
6715 Esbjerg N
Menigt medlem
Thulevej 290
6715 Esbjerg N
Kirkeværge
Fyrrevangen 20
6715 Esbjerg N
Menigt medlem
Egedesmindevej 99
6715 Esbjerg N
Menigt medlem
Solvangen 4
6715 Esbjerg N
Medlem af valgbestyrelsen
Bjørnevej 22
6715 Esbjerg N
Medlem af valgbestyrelsen
Vestervangen 42
6715 Esbjerg N
Sognepræst (kirkebogsfører)
Torvegade 66 2. tv
6700 Esbjerg
Tlf: 20261711
Træffes alle dage, undtagen mandag
Sognepræst
Lundebakken 13
6715 Esbjerg N
Tlf: 75139791
Mobil 24981441 Træffes alle dage, undtagen mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.