1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stationspladsen 1
8883 Gjern
 

Næstformand
Sportsvej 3
8883 Gjern
 

Kirkeværge
Stationspladsen 3
8883 Gjern
 

Kasserer
Herredsvejen 16
8883 Gjern
 

Sekretær
Tingbakken 7
8883 Gjern
 

Kontaktperson
Søndergade 13
8883 Gjern
 

Medlem af valgbestyrelsen
Finmarken 6
8883 Gjern
 

Medlem af valgbestyrelsen
Amerikavej 5
8883 Gjern
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 6
8883 Gjern
 
 86875027

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23927128
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk