1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd

Formand
Alsagervej 14
Gjerlev
8983 Gjerlev J

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Østendalsvej 61
Enslev
8983 Gjerlev J

Kirkeværge
V. G. Andersens Vej 15
8983 Gjerlev J

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Fosevej 9B
Enslev
8983 Gjerlev J

Kasserer
Vestergade 4A
Gjerlev
8983 Gjerlev J

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Højgårdsvej 17
Gjerlev
8983 Gjerlev J

Kontaktperson
Alsagervej 16
Gjerlev
8983 Gjerlev J

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haldvej 8 A
Hald
8983 Gjerlev J
 
 86474342
Kontakt sognepræst Lone Nyeng på mail LKNY@KM.DK eller tlf. 8647 4342. Mandag er fridag.

Sognepræst
Krogen 7
Sødring
8970 Havndal
 
 61353741

Sognepræst
Udbynedervej 16
Udbyneder
8970 Havndal
 
 86470225

Sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjerlev-Enslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57781513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk