1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gjellerup Sogns Menighedsråd

Formand
Toftegårdvej 20
Hammerum
7400 Herning

Næstformand
Spinkebjerg 26
Gjellerup
7400 Herning

Kirkeværge
Duevej 7
Hammerum
7400 Herning

Kasserer
Gjellerupbakken 7
Gjellerup
7400 Herning

Kontaktperson
Vestertorp 56
Gjellerup
7400 Herning

Menigt medlem
V. Fastrupvej 17
Hammerum
7400 Herning
 

Formand for valgbestyrelsen
Nygårdparken 65
Gjellerup
7400 Herning

Medlem af valgbestyrelsen
Egevænget 16
Hammerum
7400 Herning

Medlem af valgbestyrelsen
Ravnsbjerg Hegn 4
Gjellerup
7400 Herning

Menigt medlem
Lærkevej 8
Hammerum
7400 Herning

Menigt medlem
Søndertorp 19
Gjellerup
7400 Herning

Menigt medlem
Spinkebjerg 47
Gjellerup
7400 Herning

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebyvej 14
Gjellerup
7400 Herning
 
 97116077

Sognepræst
Kirkebakken 16
Gjellerup
7400 Herning
 
 24415010

Sognepræst
Kirkebakken 22
Gjellerup
7400 Herning
 
 40212025

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gjellerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31609011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk