1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Giver Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Nørdalvej 9
Giver
9600 Aars
 

Næstformand, Bygningssagkyndig
Skivumvej 114
Giver
9600 Aars
 

Kirkeværge
Skivumvej 114
Giver
9600 Aars
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nørdalvej 1
Giver
9600 Aars
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Mosbækvej 60
Astrup
9600 Aars
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skivumvej 65 A
Skivum
9240 Nibe
 
 98666282
Mette Holmstrøm

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Giver Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16169919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk