1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gistrup Sogns Menighedsråd

Formand
Nygårdsvej 46 A
9260 Gistrup
 
 53803688

Kasserer
Mannadalen 9
9260 Gistrup
 

Sekretær
Kronen 50
9260 Gistrup
 

Kontaktperson
Risbjergvej 11
9260 Gistrup
 

Menigt medlem
Splinten 6
9260 Gistrup
 

Menigt medlem
Ved Kroen 2
9260 Gistrup
 

Menigt medlem
Kildeparken 6
9260 Gistrup
 

Menigt medlem
Mannadalen 13
9260 Gistrup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Knasten 64
9260 Gistrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gunderupvej 1
9260 Gistrup
 
 98333015

Sognepræst
Splinten 16
9260 Gistrup
 
 98315226

Sognepræst
Nøvling Skolevej 10
9260 Gistrup
 
 96366666

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gistrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10528038
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk