1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Gislum Sogns Menighedsråd

Formand
Nyrupvej 6
Nyrup
9600 Aars
 

Kontaktperson, Næstformand
Herredsvej 38
Nyrup
9600 Aars
 

Kirkeværge
Sjøstrupvej 32
Gislum
9600 Aars
 

Kasserer
Gislumvej 116
Nyrup
9600 Aars
 

Menigt medlem
Nyrupvej 27
Nyrup
9600 Aars
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen
Herredsvej 1
Nyrup
9600 Aars
 
 98656203
Mandag er præstens fridag.
Jari Tollestrup Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gislum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14656928

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk