1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørum-Ginnerup-Stenvad Sognes Menighedsråd

Formand
Huldremosevej 28
Ramten
8586 Ørum Djurs
 

Næstformand
Slettenvej 13
Fannerup
8560 Kolind
 

Menigt medlem
Kanalvej 80
Fannerup
8560 Kolind
 

Kasserer
Huldremosevej 12
Ramten
8586 Ørum Djurs

Kirkeværge(Ørum Kirke)
Åbrovej 58
8586 Ørum Djurs
 

Kirkeværge(Stenvad Kirke)
Skippershovedvej 4
Stenvad
8586 Ørum Djurs
 

Kontaktperson
Overbrovej 10
8586 Ørum Djurs
 

Kirkeværge(Ginnerup Kirke)
Hovedvejen 34
Mastrup
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Stendyssevej 56
Stenvad
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Glesborg Bygade 98
8585 Glesborg
 

Menigt medlem
Stendyssevej 5
Stenvad
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Overbrovej 24
8586 Ørum Djurs
 

Formand for valgbestyrelsen
Ørum Kærvej 4
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Gammel Engvej 4
Stenvad
8586 Ørum Djurs
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
 
 40476995

Sognepræst (kirkebogsfører)
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
 
 40476995

Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
 
 86331608

Sognepræst
Lyngbyvej 90
8570 Trustrup
 
 61132302

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum-Ginnerup-Stenvad Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67321928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk