1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gimsing Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Sommerstedvej 31
Hjerm
7830 Vinderup

Næstformand, Kasserer
Fuglebakken 50
7600 Struer
 

Kirkeværge
Ringgade 95
7600 Struer
 

Menigt medlem
Vester Gimsingvej 16
7600 Struer
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Vinderupvej 18
Gimsing
7600 Struer
 

Menigt medlem
Hjermvej 80
7600 Struer
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kjelding Høj 5
7600 Struer
 
 23639070

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gimsing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31048117
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk