1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gimsing Sogns Menighedsråd

Formand
Odinsvej 20
7600 Struer

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Fuglebakken 46
7600 Struer
 
 97841012

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Egevej 11
7600 Struer

Kasserer
Gimsinghøje 21
7600 Struer

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Pilevej 6
7600 Struer

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hjermvej 59
7600 Struer

Menigt medlem
Vinderupvej 1
Gimsing
7600 Struer

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gimsing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31048117
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk