1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Ørnevej 16
4261 Dalmose
 
 29861740
Aften

Næstformand
Nyvej 8
4261 Dalmose
 

Formand for valgbestyrelsen
Havelyvej 7
Vollerup
4200 Slagelse

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
Lysningen 104
Skovsø
4200 Slagelse
 
 58 18 60 34

Menigt medlem
Venslevvej 14
Hyllested
4261 Dalmose
 

Menigt medlem
Vollerupvej 34
Gimlinge
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Liljevænget 6
4261 Dalmose
 

Menigt medlem
Jellingevej 4
Hyllested
4261 Dalmose
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 3
Gimlinge
4200 Slagelse
 
 24846433
Træffes telefonisk tirsdag-torsdag og på kontoret efter aftale. Fredag kan jeg kun kontaktes pr. mail Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57304413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk