1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gilleleje Sogns Menighedsråd

Formand
Østergade 32B
3250 Gilleleje
 

Næstformand
Grønnevang 114
3250 Gilleleje
 

Kirkeværge
Gasværksvej 8
3250 Gilleleje
 

Kasserer
Husmandsvejen 32
3250 Gilleleje
 

Kontaktperson
Strandager 20
3250 Gilleleje
 

Menigt medlem
Langdraget 210
3250 Gilleleje
 

Menigt medlem
Mosevangen 14
Tinkerup
3250 Gilleleje
 

Menigt medlem
Bjørn Andersens Vej 2
Blistrup
3230 Græsted
 

Menigt medlem
Birkehusvej 12
3250 Gilleleje
 

Formand for valgbestyrelsen
Mosevangen 6
Tinkerup
3250 Gilleleje
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Poppelvang 20
3250 Gilleleje
 
 48300231

Sognepræst
 
 23201051

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gilleleje Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17501828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk