1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gentofte Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Erichsensvej 4
2820 Gentofte
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gamlehave Alle 1C
2920 Charlottenlund
 

Kirkeværge
Kirketorvet 5 1 tv
2820 Gentofte
 

Kasserer
Jahnsensvej 1
2820 Gentofte

Menigt medlem
Gamlehave Alle 1C
2920 Charlottenlund
 

Menigt medlem
Gentoftegade 56B 1
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Rosenfeldt Alle 8
2820 Gentofte
 

Menigt medlem
Gentoftegade 70 1 th
2820 Gentofte
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gentoftegade 23
2820 Gentofte
 
 39650047
Adam Garff

Sognepræst
 
 24850635
Træffes som regel på Gentofte Hospital opgang 3A, efter aftale tirsdag - fredag og weekend.
Hanne Bang

Overenskomstansat sognepræst
 
 40129998
Dorte Østergaard Christensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gentofte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10888212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk