1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Genner Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vestertoft 5
Genner
6230 Rødekro
 

Næstformand, Kirkeværge
Kokhaven 14
Genner
6230 Rødekro
 

Kasserer
Vesterballe 3
Genner
6230 Rødekro
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Sønderballevej 5
Genner
6230 Rødekro
 

Menigt medlem
Enghaven 14
Genner
6230 Rødekro
 

Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
ikke oplyst
 
 ikke oplyst

Overenskomstansat sognepræst
 
Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Genner Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67514211
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk