1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Menighedsrådsmøder

Næste ordinære møde afholdes 16. marts 2021

Mødet afholdes via Teams. Såfremt du ønsker at følge mødet, skal du inden mødets start kontakte formanden for menighedsrådet for at få et link tilsendt.

 

Dagsorden:

 

1. Protokollen fra sidste møde

 

2. Godkendelse af Forretningsorden

 

3. Godkendelse af Regnskabsinstruks

 

4. Godkendelse af vedtægt for kasserer

 

5. Godkendelse af vedtægt for ekstern regnskabsfører

 

6. Orientering om aflevering af budget 2021

 

7. Godkendelse udkast regnskab 2020

 

8. Godkendelse af momsfradragsprocent

 

9. Indsamling til portræt i anledning af biskoppens 60 års fødselsdag

 

10. Udskiftning af kirkegårdslåger

• Licitation

• Tidsplan

 

11. Udskiftning af tag

• Licitation

• Tidsplan

 

12. Udskiftning af vestgavl på præstegård

• Der skal indhentes tre tilbud

 

13. Renovering af klokkespil

• Tidsplan

• Der skal indhentes tilbud

• Evt. ansøgning ved fonde

 

14. Kalkmalerier

• Udarbejdelse af rapport vedr. tilstand

 

15. Orientering fra Præsten

• Corona-restriktioner

• Konfirmation

• Transmission til ældrecenter

• andet

 

16. Tema kommende møde i Menighedsrådet

 

17. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

 

Ole B. Sørensen