1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Gassum Sogns Menighedsråd

Formand
Asfergvej 16
Hvidsten
8981 Spentrup

Kirkeværge, Næstformand
Amtsvejen 17
Gassum
8981 Spentrup

Kontaktperson
Østervænget 3
Gassum
8981 Spentrup

Menigt medlem
Ruhøjvej 30
Søgaard
8983 Gjerlev J
 
 86478330

Kasserer
Nyvej 5
Gassum
8981 Spentrup
 
 20818150

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86443339 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 2
Asferg
8990 Fårup
 
 86443339

Sognepræst
Stationsvej 45
8981 Spentrup
 
 86477015
Mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gassum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43107518

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk