1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gassum Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Amtsvejen 22
Gassum
8981 Spentrup
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Mariagervej 483
Hvidsten
8981 Spentrup

Kirkeværge
Vangen 8
Gassum
8981 Spentrup
 

Kasserer
Balgårdsvej 27
Gassum
8981 Spentrup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Amtsvejen 7
Gassum
8981 Spentrup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Vangen 10
Gassum
8981 Spentrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stationsvej 45
8981 Spentrup
 
 86477015
Mandag fridag

Sognepræst
Søndergade 2
Asferg
8990 Fårup
 
 86443339
Mandag fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gassum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43107518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk