1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Garnisons Sogns Menighedsråd

Formand
Nordre Frihavnsgade 58 2 th
2100 København Ø
 

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Toldbodgade 21 2
1253 København K
 

Menigt medlem
Skovgårdsvej 20A 1 th
2920 Charlottenlund
 

Kontaktperson
Bredgade 47 1 th
1260 København K
 

Menigt medlem
Ribegade 19 1 tv
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Sundvænget 20
2900 Hellerup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Rymarksvej 60
2900 Hellerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skt Annæ Plads 4,st
1250 København K
 
 33132412

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Garnisons Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21289310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk