1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 13
Søvind
8700 Horsens
 

Næstformand, Kirkeværge, Kontaktperson
Nyvangen 1A
Søvind
8700 Horsens
 

Kasserer
Humleballe 79
Søvind
8700 Horsens
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkedalsvej 21
Gangsted
8732 Hovedgård
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tendrupvej 3
Elbæk
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Katrinehøjvej 1
Søvind
8700 Horsens
 

Menigt medlem
Elbækvej 41
Elbæk
8700 Horsens
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 17
8732 Hovedgård
 
 75661208

Sognepræst
Skovvej 13 B
8751 Gedved
 
 23376044

Sognepræst
Kirkestien 2, Søvind
8700 Horsens
 
 29745015

Sognepræst
telefonnr. 23376044 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gangsted-Søvind Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38918710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk