1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bakkelyvej 10
Sparkær
8800 Viborg
 

Næstformand, Kontaktperson
Højvej 1
Sparkær
8800 Viborg
 

Kirkeværge, Bygningssagkyndig
Højvej 6
Sparkær
8800 Viborg
 

Kirkeværge
Bækkegårdsvej 50
Gammelstrup
7850 Stoholm Jyll
 

Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Bækkegårdsvej 44
Gammelstrup
7850 Stoholm Jyll
 

Formand for valgbestyrelsen
Enrico Dalgas Vej 9
Sparkær
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstebakken 9
Sparkær
8800 Viborg
 
 29336407

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sparkær-Gammelstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 51746511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk