1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gammel Rye Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Gerstedvej 5
Gl. Rye
8680 Ry
 

Næstformand
Skovsbjergvej 10
Gl. Rye
8680 Ry
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skolebakken 4
Gl. Rye
8680 Ry
 

Kasserer
Gerstedvej 5
Gl. Rye
8680 Ry
 

Sekretær
Møllestien 12
Gl. Rye
8680 Ry
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Lille Vangs Vej 11
Gl. Rye
8680 Ry
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 1
Gl. Rye
8680 Ry
 
Ugentlig fridag: mandag Træffes på tlf. 8689 8037 / 6114 2535 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gammel Rye Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38956612
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk