1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

Formand
Fredstedvej 39
6100 Haderslev
 
Rasmus Hejsel

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Ribe Landevej 29
6100 Haderslev
 

Kirkeværge
Svanevej 11
6100 Haderslev
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Birkevej 15
6100 Haderslev
 

Kontaktperson
Grønlandsvej 46
6100 Haderslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nederbyvænget 346
Aastrup
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Hiort Lorenzens Vej 27
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Skinkelsvej 33
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Højgårdhave 7
6100 Haderslev
 

Menigt medlem
Ahornvej 35
6100 Haderslev
 

Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Ribe Landevej 17
6100 Haderslev
 
 40490061

Sognepræst
Klostervænget 1
6100 Haderslev
 
 74523655
Christa Hansen

Sognepræst
Storegade 93
6100 Haderslev
 
 22 90 22 05
Mandag er fast fridag.
Erik Holmgaard

Overenskomstansat sognepræst
Sdr.Vilstrup Bygade 24
6100 Haderslev
 
 74584500
Ingeborg Ellen Kastberg Nielsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50258610
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk